Holandia

Zwrot podatku z Holandii

Rok podatkowy zaczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia. Można się rozliczać do czterech lat wstecz. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodu w Polsce. Możliwe jest rozliczenie z małżonkiem lub partnerem podatkowym (popularnie nazywane rozłąkowym).

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

Od pracodawcy zagranicznego: Jaaropgaaf, razie jego braku rozliczenie wypłat Salaris.

Wysokość zwrotu podatku z Holandii:

Od 50€ (mniejsze nie są opłacalne) do ponad 2 000 euro.

Czas trwania procedury

Czas oczekiwania zależy od daty złożenia kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie Skarbowym. W wypadku zeznania za rok poprzedni złożonego do końca marca czas oczekiwania na decyzję wynosi ok. 4 miesiące (nie jest to jednak termin obowiązkowy dla urzędu). Należy doliczyć ok. 6 tygodni na przelew przez Urząd Skarbowy do Polski. W wypadku złożenia wniosku po marcu danego roku rozliczenie może trwać od 6 do 36 miesięcy. Należy zaznaczyć, że Holenderskie urzędy pracują bardzo chaotycznie, niechętnie współpracują z podatnikiem i często kilkakrotnie pytają o te same rzeczy.

Waluta zwrotu. Naliczenie prowizji.

Zwrot przesyłany jest przez Holenderski Urząd Skarbowy na konto klienta w euro. W wypadku konta w złotówkach jest przeliczany wg kursu bankowego. Państwa bank może pobrać od Was opłatę za przyjęcie pieniędzy (ok. 10€). Zwrot nie jest pomniejszony o prowizję.

Rozliczenie przed Polskim Urzędem Skarbowym:

Dochód z Holandii podlega zgłoszeniu w Polskim Urzędzie Skarbowym, niezależnie od uzyskanego dochodu w Polsce. Często konieczna jest dopłata podatku do Polskiego Urzędu Skarbowego.