Zasiłek Niemcy

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie, która pracuje legalnie w Niemczech przez co najmniej pół roku, i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech lub w Polsce ( osoby na oddelegowaniu posiadające druk A1 ).

O zasiłek rodzinny można ubiegać się za lata: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Zasiłek jest wypłacany na każde dziecko do czasu uzyskania pełnoletności bądź na dzieci do 25 roku życia, o ile uczą się lub studiują, a także na dzieci do 21 roku życia, o ile są bezrobotne albo ich dochody nie przekraczają 8.130 euro brutto rocznie.

Urząd niemiecki wydaje decyzję w przeciągu 12 miesięcy, okres oczekiwania może się wydłużyć.

Niemiecki zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc. W 2015 roku kwota zasiłku wynosi:

- 184 euro na pierwsze dziecko;

- 184 euro na drugie dziecko;

- 190 euro na trzecie dziecko;

- 215 euro na czwarte dziecko.