Irlandia

Można się rozliczać do trzech lat wstecz. Rok podatkowy zaczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia. Można jednorazowo złożyć rozliczenie za wszystkie lata. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodu w Polsce.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia

Od pracodawcy zagranicznego:

P45, P60. W razie ich braku rozliczenie wypłat Payslip. Uwaga! Dokumenty Payslip często pozwalają na rozliczenie podatku, jednak urząd może odmówić takiego rozliczenia lub przeciągać sprawę.

Pozostałe dokumenty do załatwienia w kraju:

Wysokość zwrotu:

Od 60€ (mniejsze nie są opłacalne) do kilkuset euro.

Czas trwania procedury.

Od momentu złożenia kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie Skarbowym do otrzymania czeku mija na ogół od 3 do 6 miesięcy. Należy doliczyć ok. 2 tygodnie na realizację czeku wysłanego przez Urząd Skarbowy do Polski. Realizacja czeku jest płatna w wysokości 25€.

Waluta zwrotu. Naliczenie prowizji.

Zwrot przesyłany jest przez nas po realizacji czeku na konto klienta w złotówkach. Ze względu na irlandzki system bankowy oparty na czekach nie możliwe jest przelanie pieniędzy w euro. Zwrot jest pomniejszony o prowizję.

Rozliczenie przed Polskim Urzędem Skarbowym:

Dochód z Irlandii podlega zgłoszeniu w Polskim Urzędzie Skarbowym, nie zależnie od uzyskanego dochodu w Polsce. Często konieczna jest dopłata podatku do Polskiego Urzędu Skarbowego.