Austria

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Austrii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek.

O zwrot podatku za pracę w Austrii można ubiegać się za 5 ostatnich lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2014 upływa 30 kwietnia 2015 roku, ale nie jest on ostateczny.

Urząd austriacki wydaje decyzję od 3 do 6 miesięcy, w zależności od terminu złożenia deklaracji podatkowej w Austriackim Urzędzi

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia się jest:
- austriacka karta podatkowa lohnzettel;
- zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego.