Belgia

 O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Belgii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek.

O zwrot podatku za pracę w Belgii można ubiegać się za 3 ostatnie lata, tj. 2012, 2013, 2014.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2013 dla osób niezameldowanych upłynął 12 listopada 2014 roku. Natomiast za rok 2014 zostanie dopiero podany przez Belgijski Urząd Skarbowy jesienią.

Urząd belgijski wydaje decyzję w przeciągu średnio 6 miesięcy.

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia się jest:
- belgijska karta podatkowa loonfiche;
- zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego.