Dania

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Danii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek.

Rozliczenie się z duńskim urzędem nie jest obowiązkowe, ale jest korzystne. Jeżeli nie złożysz deklaracji podatkowej z uwzględnieniem ulg, to urząd duński sam Cię rozliczy, ale bez żadnych odliczeń i w większości przypadków będzie to dopłata.

Deklarację podatkową należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. 2014. Można wykonywać korekty za 3 ostatnie lata: 2013, 2012, a za 2011 rok tylko do 1 maja 2015 roku.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2014 upływa 1 maja 2015 roku.

Dokumentem niezbędnym do rozliczenia się jest:
- roczne rozliczenie z duńskiego urzędu skarbowego Arsopgorelse
lub
- kody TASTSELV ( bądź hasło dostępu do systemu ).