Szwecja

Deklarację podatkową ma obowiązek złożyć każdy, kto pracował legalnie w Szwecji, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek.

Złożenie deklaracji podatkowej w szwedzkim urzędzie skarbowym jest obowiązkowe.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2014 upływa 2 maja 2015 roku.

Urząd szwedzki wydaje decyzję pomiędzy wrześniem a grudniem danego roku.

 

 Dokumentem niezbędnym do rozliczenia się jest:

- szwedzka karta podatkowa KU10, KU13;

- roczne rozliczenie ze szwedzkiego urzędu skarbowego - Indkomstdekalaration 1.