Zasiłek Holandia

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie, która:

- posiada miejsce pracy lub zamieszkania na terenie Holandii co najmniej przez pół roku;

- opłaca składki na ubezpieczenie społeczne w Holandii;

- faktycznie utrzymuje dzieci. Jeżeli wnioskujący nie jest zameldowany ze swoim dzieckiem pod wspólnym adresem, to konieczne jest przedstawienie dowodów na przekazywanie środków na utrzymanie dziecka jego rodzicowi lub opiekunowi. Takimi dowodami są wyciągi bankowe świadczące o przekazywaniu pieniędzy. Minimalna kwota przekazywanych środków pieniężnych na utrzymanie dziecka ( wymagana przez SVB ) to 416 euro kwartalnie.

Wnioski o zasiłek rodzinny można składać przez cały rok. Urząd SVB rozpatruje nie tylko bieżącą sytuację wnioskującego, ale także jego sytuację do roku wstecz.

Urząd holenderski wydaje decyzję w przeciągu 6 miesięcy.

Zasiłek jest wypłacany na każde dziecko do czasu uzyskania pełnoletności.

Holenderski zasiłek rodzinny wypłacany jest raz na trzy miesiące ( kwartał ) w kwocie:

- 191,65 euro na dzieci poniżej 6 roku życia;

- 232,71 euro na dzieci poniżej 12 roku życia;

- 273,78 euro na dzieci poniżej 17 roku życia.