Zasiłek Belgia

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie, która jest legalnie zatrudniona na terenie Belgii przez co najmniej pół roku, oraz opłaca tam składki na ubezpieczenie społeczne.

O zasiłek rodzinny można ubiegać się za lata: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Zasiłek jest wypłacany na każde dziecko do czasu uzyskania pełnoletności, a także na dzieci do 25 roku życia, o ile się uczą lub studiują.

Urząd belgijski wydaje decyzję w przeciągu 6 - 9 miesięcy.

Belgijski zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc.

W 2015 roku kwota zasiłku wynosi:

- 90,28 euro na pierwsze dziecko;

- 167,05 euro na drugie dziecko;

- 249,41 euro na trzecie dziecko i kolejne.