Zasiłek Norwegia

Zasiłek rodzinny i zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która pracuje legalnie w Norwegii przez co najmniej pół roku.

O zasiłek rodzinny można ubiegać się za lata: 2013, 2014, 2015.

Zasiłek rodzinny jest wypłacany na każde dziecko do czasu uzyskania pełnoletności.

Norweski zasiłek rodzinny wypłacany jest co miesiąc. W 2015 roku kwota zasiłku niezależnie od wieku dziecka wynosi 970 NOK na każde dziecko.

Norweski zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na opiekę nad dzieckiem od 13 do 23 miesiąca życia oraz na opiekę nad dzieckiem przysposobionym.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany co miesiąc w kwocie 6.000 NOK na dziecko.

Urząd norweski wydaje decyzję w przeciągu 6-9 miesięcy.

Norweski zasiłek rodzinny i opiekuńczy nie przysługuje osobom, które są oddelegowane do pracy w Norwegii.