Zasiłek Dania

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie, która pracuje legalnie w Danii przez co najmniej 6 miesięcy i odprowadza tam składki społeczne.

O zasiłek rodzinny można ubiegać się do roku wstecz.

Urząd duński wydaje decyzję w przeciągu 12 miesięcy.

Zasiłek jest wypłacany na każde dziecko do czasu uzyskania pełnoletności.

Duński zasiłek rodzinny wypłacany jest raz na trzy miesiące ( kwartał ) w kwocie:

- 4.404 koron duńskich na dzieci poniżej 2 roku życia;

- 3.486 koron duńskich na dzieci poniżej 6 roku życia;

- 2.745 koron duńskich na dzieci poniżej 14 roku życia.

Pełne stawki urząd wypłaca w zależności od okresu przebywania w Danii, czyli wnioskujący przebywa w Danii minimum 6 miesięcy, wówczas otrzymuje 25% kwoty zasiłku, rok - 50%, półtora roku - 75%, dwa lata - 100%.