Inne usługi Austria

Formularz E-301

Jeżeli chcemy mieć lata pracy w Austrii wliczone do lat pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych ( np. emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych ), to musimy przedłożyć w polskim urzędzie tzw. formularz/ druk U1, dawniej zwany E-301.

Formularz/ druk U1, dawniej E-301 potwierdza okres zatrudnienia oraz opłacanie przez pracodawcę składek socjalnych w Holandii, a najczęściej służy do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Procedura otrzymania formularza U1/ E-301 trwa ok. 2 miesięcy.

Do przeprowadzenia procedury uzyskania formularza U1/ E-301 należy przygotować:

- dane pracodawcy;

- okres pracy, w którym było się zatrudnionym u danego pracodawcy:
- ewentualnie umowy o pracę, paski wypłaty (abrechnungi), z okresu którego chcemy otrzymać formularz U1/ E-301.
 
BUAK
 
BUAK to kasa urlopowa pracowników budowlanych, którzy legalnie pracują w Austrii. Pracownicy budowlani już od pierwszego dnia pracy na terenie Austrii nabywają prawa urlopowe. Urlop naliczany jest wprost proporcjonalnie do przepracowanych tygodni.

Obecnie można starać sie o ewkiwalent pieniężny za rok 2012. Wnioski można składać do 15.03.2015 roku. Po tym terminie pieniądze niestety bezpowrotnie przepadną.

Pieniądze urlopowe otrzymasz na wskazane przez siebie konto w formularzu w przeciągu średnio 2 miesięcy od wysłania wniosku do urzędu austriackiego.