Inne usługi Dania

Zarejestrowanie NEMkonta

W związku ze zmianami w urzędzie skarbowym w Danii wyplata zwrotu pieniędzy z podatku, czy pieniędzy wakacyjnych ( Feriepenge ) może nastąpić po uprzednim aktywowaniu NEMKONTA.

Nemkontem może być konto duńskie, które po otwarciu jego dane zostają automatycznie przekazane do SKAT-u, lub konto polskie ( wyłącznie złotówkowe ), które należy zarejestrować.

Cały proces rejestracji odbywa się średnio 2-3 miesiące i kończy się otrzymaniem przez podatnika kodu aktywacyjnego. Należy go aktywować w przeciągu 30 dni od wydania dokumentu przez SKAT; w innym przypadku kod aktywacyjny przepada, a procedurę należy rozpocząć od początku.

Feriepenge

Feriepenge to ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, który przysługuje każdemu, kto legalnie pracuje w Danii, w wymiarze 5 tygodni rocznie. Rok urlopowy rozpoczyna się 2 maja danego roku i trwa do 1 maja roku następnego. Jeżeli nie przepracowałeś(aś) całego poprzedniego roku kalendarzowego, to nabywasz prawo do części urlopu ( około 2,08 dnia urlopu na każdy przepracowany miesiąc ).

Feriepenge otrzymasz na Nemkonto w przeciągu średnio 2 miesięcy od wysłania wniosku do urzędu duńskiego.

Najważniejsze jest to, że masz jedynie 6 miesięcy na wybranie pieniędzy urlopowych - feriepenge od momentu opuszczenia Danii.