Inne usługi Holandia

Dodatek do ubezpieczenia - Zorgteoslag

ZORGTOESLAG jest to dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, który jest wypłacany przez urząd skarbowy.

Przysługuje on osobom, które:

- mają ukończone 18 lat;

- opłacały składkę na ubezpieczenie zdrowotne;

- osiągnęły dochód roczny w wysokości nie przekraczającej 28.482 euro za rok 2014, natomiast za rok 2015 - 26.316 euro.

Wniosek o ZORGTOESLAG za rok 2014 należy złożyć do 31.08.2015. Po tym terminie pieniądze przysługujące nam z tego tytułu przepadają bezpośrednio. Z kolei o ZORGTOESLAG za rok 2015 można wnioskować do 31.08.2016 rok.

Urząd holenderski wydaje decyzję średnio w przeciągu 3 miesięcy.

Miesięczna stawka tego dodatku wynosi średnio 72 euro za rok 2014, natomiast za rok 2015 - 78 euro.

 

Zamknięcia konta bankowego,

Kilkadziesiąt tysięcy Polaków podczas swojego pobytu w Holandii otworzyło konto bankowe. Wielu z nich swoją przygodę z Holandią już dawno zakończyło. Dostają jednak ciągle wydruki bankowe, niejednokrotnie z powiększającym się debetem. Chcieliby zamknąć konto, ale nie wiedzą jak to zrobić. Ze wszystkich stron słyszą, że muszą to zrobić osobiście w Holandii. Jeżeli należysz do takich właśnie osób, skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w zamknięciu konta bankowego bez wizyty w Holandii!

Procedura zamknięcia holenderskiego konta bankowego trwa średnio miesiąc czasu.

Należy pamiętać, iż wyłącznie konto bankowe, na którym nie ma debetu, może zostać zamknięte.

Do przeprowadzenia procedury zamknięcia konta holenderskiego należy przygotować:

- nazwę banku holenderskiego ( lub kserokopię umowy z bankiem );

- adres banku, w którym było zakładane konto holenderskie;

- dane właściciela konta;

- informacje, czy na koncie znajduje się debet.

 

Dodatek na dzieci - Kindebouden Budget

KINDEBOUDEN BUDGET jest to dodatek na dziecko/dzieci dla osób, które pobierają holenderski zasiłek rodzinny, a ich dochód brutto rocznie nie przekroczył w 2014 roku - 21.139 euro, natomiast w 2015 roku - 21.330 euro.

Wnioski o KINDEBOUDEN BUDGET za 2014 rok można składać do 31.08.2015 roku, natomiast za rok 2015 do 31.08.2016 roku.

Urząd holenderski wydaje decyzję średnio w przeciągu 3 miesięcy.

Dodatek jest wypłacany na każde dziecko do czasu uzyskania pełnoletności.

Wysokość dodatku zależy od ilości posiadanych dzieci i za rok 2014 wynosi:

- 1.017 euro w przypadku jednego dziecka;

- 1.553 euro w przypadku dwoje dzieci;

- 1.736 euro w przypadku troje dzieci;

- 106 euro dodatkowo na każde kolejne dziecko.

Wysokość dodatku zależy od ilości posiadanych dzieci i za rok 2015 wynosi:

- 1.032 euro w przypadku jednego dziecka;

- 1.823 euro w przypadku dwoje dzieci;

- 2.006 euro w przypadku troje dzieci;

- 106 euro dodatkowo na każde kolejne dziecko.

O dodatek wnioskuje się tylko raz. W następnych latach jest on przedłużany automatycznie.

 

Formularz E-301

Jeżeli chcemy mieć lata pracy w Holandii wliczone do lat pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych ( np. emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych ), to musimy przedłożyć w polskim urzędzie tzw. formularz/ druk U1, dawniej zwany E-301.

Formularz/ druk U1, dawniej E-301 potwierdza okres zatrudnienia oraz opłacanie przez pracodawcę składek socjalnych w Holandii, a najczęściej służy do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Procedura otrzymania formularza U1/ E-301 trwa ok. 2 miesięcy.

Do przeprowadzenia procedury uzyskania formularza U1/ E-301 należy przygotować:

- dane pracodawcy;

- okres pracy, w którym było się zatrudnionym u danego pracodawcy:
- ewentualnie umowy o pracę, salarisy, z okresu którego chcemy otrzymać formularz U1/ E-301.
 

Obsługa świadczeń emerytalnych STIPP

STIPP jest to organizacja, która zajmuje się podstawowymi świadczeniami emerytalnymi dla pracowników tymczasowych, czyli pracujących poprzez biura i agencje pośrednictwa pracy. Po przepracowaniu 26 tygodni ( i ukończeniu 21 lat) każdy pracownik podlega regulacjom podstawowym i buduje sobie prawo do dodatkowej emerytury. Składki z tego tytułu są obowiązkowe.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego STIPP wypłaca emeryturę. Pół roku przed przejściem na emeryturę pracownik otrzymuje informacje wraz z formularzem na ten temat. Ważne jest zatem, aby za każdym razem, przy ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania przekazać do STIPP swój nowy adres.

Jeżeli zakończyłeś(aś) przygodę z pracą w Holandii wcześniej przed uzyskaniem wieku emerytalnego, tj. 65 lat, to istnieje możliwość jednorazowego wypłacenia uzbieranej kwoty. Dzieje się tak w przypadku, kiedy pracownik kończy pracę w Holandii, a uzbierał mniej niż 471 euro na poczet swojej dodatkowej emerytury. Suma ta jest niemniej jednak wypłacana dopiero po upłynięciu 2 lat od zakończenia stosunku pracy. Od tej kwoty należy jeszcze odliczyć podatek dochodowy.

 

IB60 - uzyskanie karty podatkowej

Chcesz się rozliczyć z holenderskim urzędem skarbowym, ale nie posiadasz ani salarisów, ani jaaropgaafu? Jest na to sposób, aby pozyskać dane o swoim dochodzie za dany rok podatkowy i móc złożyć deklarację w Belastingdienst. Możesz wówczas złożyć formularz IB60.

IB60 to nic innego niż prośba o udostępnienie przez holenderski urząd skarbowy informacji dotyczących dochodu za dany rok podatkowy.

Procedura otrzymania IB 60 trwa średnio 3 miesiące.