Inne usługi Niemcy

Formularz E-301

Jeżeli chcemy mieć lata pracy w Niemczech wliczone do lat pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych ( np. emerytury, renty, zasiłku dla bezrobotnych ), to musimy przedłożyć w polskim urzędzie tzw. formularz/ druk U1, dawniej zwany E-301.

Formularz/ druk U1, dawniej E-301 potwierdza okres zatrudnienia oraz opłacanie przez pracodawcę składek socjalnych w Holandii, a najczęściej służy do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Procedura otrzymania formularza U1/ E-301 trwa ok. 2 miesięcy.

Do przeprowadzenia procedury uzyskania formularza U1/ E-301 należy przygotować:

- dane pracodawcy;

- okres pracy, w którym było się zatrudnionym u danego pracodawcy:
- ewentualnie umowy o pracę, paski wypłaty (abrechnungi), z okresu którego chcemy otrzymać formularz U1/ E-301.
 

SOKA-BAU

SOKA BAU to kasa urlopowa pracowników budowlanych, którzy legalnie pracują w Niemczech. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na terenie Niemiec pracownicy budowlani nabywają w wymiarze jednego dnia urlopu po przepracowaniu 12 dni zatrudnienia.

Obecnie można starać sie o ewkiwalent pieniężny za rok 2013. Wnioski można składać od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku. Po tym terminie pieniądze niestety bezpowrotnie przepadną.

Natomiast jeżeli zakończyłeś już pracę w Niemczech w branży budowlanej i nie jesteś bezrobotny, to możesz o pieniądze z kasy urlopowej za rok 2014 wnioskować wcześniej, mianowicie już po 3 miesiącach od zakończenia stosunku pracy na terenie Niemiec.

Pieniądze urlopowe otrzymasz na wskazane przez siebie konto w formularzu w przeciągu średnio 2 miesięcy od wysłania wniosku do urzędu niemieckiego.