Usługi

 

KSIĘGOWOŚĆ

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 2. Księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji z transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT
 1. Księgi handlowe
 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg handlowych
 • prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji z transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczanie kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT

    KADRY I PŁACE

 • prowadzenie akt pracowniczych
 • sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia
 • sporządzanie list płac i rachunków do umów zlecenia
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kart ewidencji czasu pracy
 • wystawianie zaświadczeń i innych dokumentów na prośbę pracowników
 • usługi BHP
 • rozliczanie czasu pracy kierowców (tachografy cyfrowe i analogowe)
 • rozliczanie delegacji pracowniczych

ZUS

 • zgłaszanie, aktualizacja, wyrejestrowywanie z ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • reprezentacja klienta podczas kontroli z ZUS

    USŁUGI PRAWNE

     We współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego:

 • obsługa prawna firm
 • windykacja należności