Zwrot podatku z zagranicy

Oferuję załatwienie wszelkich formalności i pełną pomoc w rozliczeniu się z zagranicznymi urzędami

skarbowymi z zapłaconego podatku. Moją specjalnością są rozliczenia podatkowe w następujących krajach:

Austria

Belgia

Dania

Finlandia

Irlandia

Holandia

Niemcy

Norwegia

Szwecja

Wielka Brytania