Anglia

Anglia

Rok podatkowy zaczyna się 6 kwietnia i kończy 5 kwietnia roku następnego. Można się rozliczać do sześciu lat wstecz. Można jednorazowo złożyć rozliczenie za wszystkie lata. Nie ma ograniczeń co do wysokości dochodu w Polsce.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia

Od pracodawcy zagranicznego
P45, P60. W razie ich braku rozliczenie wypłat Payslip. Uwaga! Dokumenty Payslip często pozwalają na rozliczenie podatku, jednak urząd może odmówić takiego rozliczenia lub przeciągać sprawę.

Wysokość zwrotu:

Od 50£ (mniejsze nie są opłacalne) do kilkuset funtów.

Czas trwania procedury

Od momentu złożenia kompletnego wniosku we właściwym Urzędzie Skarbowym do otrzymania czeku mija na ogół od 2 do 5 miesięcy (jeśli dostarczono komplet P45, P60). Należy doliczyć ok. 6 tygodni na realizację czeku wysłanego przez Urząd Skarbowy do Polski. Realizacja czeku jest bezpłatna.

Waluta zwrotu. Naliczenie prowizji

Zwrot przesyłany jest przez nas po realizacji czeku na konto klienta w złotówkach. Ze względu na angielski system bankowy oparty na czekach nie możliwe jest przelanie pieniędzy w funtach. Zwrot jest pomniejszony o prowizję.